Verimlilik ve robotlar yumurta ambalajı sektöründe gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Öncü paketleme makineleri üreticileriyle (Moba/Diamond ve Staalkat) sürdürdüğümüz yakın işbirlikleri sayesinde ambalajlarımızın makinelerde daha hızlı ve daha yüksek kapasitelerde çalışmalarını sağlıyoruz.